Chúng tôi giúp thế giới phát triển kể từ năm 2012

Đột nhiên: Giá điện cực than chì của Ấn Độ sẽ tăng 20% ​​trong quý III.

    Theo các báo cáo mới nhất từ ​​nước ngoài, giá UHP600 trên thị trường điện cực than chì ở Ấn Độ sẽ tăng từ 290.000 rupee / tấn (3.980 đô la Mỹ / tấn) lên 340.000 rupee / tấn (4670 đô la Mỹ / tấn). Thời gian thực hiện từ tháng 7 đến ngày 21/9.
    Tương tự, giá điện cực HP450mm dự kiến ​​sẽ tăng từ 225.000 rupee / tấn (3090 đô la Mỹ / tấn) hiện tại lên 275.000 rupee / tấn (3780 đô la Mỹ / tấn).
    Nguyên nhân chính của đợt tăng giá lần này là do giá than cốc nhập khẩu tăng, từ mức 1500-1800 USD / tấn hiện nay lên hơn 2000 USD / tấn vào ngày 21/7.


Thời gian đăng bài: Tháng 6 - 17 - 2021