Chúng tôi giúp thế giới phát triển kể từ năm 2012

Điện cực Graphite ngâm tẩm

Mô tả ngắn:


Chi tiết sản phẩm

Câu hỏi thường gặp

Thẻ sản phẩm

Sự miêu tả
Điện cực graphit được ngâm tẩm dựa trên điện cực graphit RP với hai quá trình bổ sung. Sau khi nung điện cực graphit RP, quá trình ngâm tẩm được thực hiện. Sau khi quá trình ngâm tẩm hoàn thành, quá trình nướng thứ hai được thực hiện, và sau khi hoàn thành, nó trở thành một điện cực graphite đã được ngâm tẩm.

Đặc trưng
1. mật độ cao
2. điện trở suất thấp
3. tiêu thụ đơn vị sản phẩm thấp
4. hiệu ứng tốt hơn


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Những sảm phẩm tương tự